Επικοινωνία

Παρακαλώ σημειώστε πως δεν είμαι πλέον διαθέσιμος για ανάληψη εργασιών.
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας!

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
Δυστυχώς δεν είμαι πλέον διαθέσιμος για ανάληψη εργασιών.