Προγραμματισμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Παρακαλώ σημειώστε πως δεν είμαι πλέον διαθέσιμος για ανάληψη εργασιών.
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας!

Αναλαμβάνω πλήρως την ανάλυση, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη της εφαρμογής σας με γνώμονα τις ανάγκες σας και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.

Η ποιότητα παίζει ρόλο

Το 99% των προβλημάτων που προκύπτουν στα λογισμικά είναι από λάθη ή παραβλέψεις του προγραμματιστή. Έχει συμβεί σε όλους μας να βρεθούμε κάπου όπου “έχει πέσει το σύστημα”. Κάποιες φορές είναι απλά εκνευριστικό ενώ άλλες φορές τα αποτελέσματα μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες.

Η ανάπτυξη λογισμικού είναι επιστήμη αλλά και τέχνη και απαιτεί τη σωστή προετοιμασία καθώς και προσοχή κατά τη διαδικασία. Η θέση του προγραμματιστή εφαρμογών είναι μια υπεύθυνη θέση και ως εκ τούτου πρέπει εκείνος να μεριμνήσει από την αρχή ώστε να μην υπάρξουν σοβαρά προβλήματα αργότερα.

Οι προτεραιότητες μου στην ανάπτυξη εφαρμογών

Πέρα από σταθερή, η εφαρμογή πρέπει να είναι αποτελεσματική (δηλαδή να κάνει σωστά την εργασία για την οποία προορίζεται) και εύχρηστη ώστε ο χρήστης να μπορεί να φέρνει εις πέρας την εργασία του χωρίς να έχει να ασχοληθεί με ιδιοτροπίες που εμφανίζουν πολλές φορές τα λογισμικά κατά παραγγελία.

Κύρια εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού

Η κύρια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιώ για ανάπτυξη εφαρμογών είναι η C#. Παλαιότερα εργάστηκα για πολύ καιρό σε Visual Basic και VB .NET.

Από βάσεις δεδομένων η κύρια μου επιλογή είναι MySQL για εφαρμογές που απαιτούν ταυτόχρονη προσπέλαση στη βάση και SQLite για πιο απλές χρήσεις. Αν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις μπορώ να εργαστώ και με άλλες βάσεις δεδομένων.